Atliekų tvarkymas

BŪSTO PRIEŽIŪRA

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimui Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius administratoriumi paskyrė UAB „Jurbarko komunalininkas“. Ši funkcija atliekama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį.

IMG 9519

 

 

Informacija apie panaudotas lėšas 2023 metams.

Teisės aktai:

Tarifai

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo tarifas (be PVM) – 0,0799 EUR/kv.m x mėn.

Nuolatinės techninės priežiūros tarifas (be PVM) – 0,0813 EUR/kv.m x mėn.

Kaupiamosios įmokos bendrojo naudojimo objektams atnaujinti  - 0,05 EUR/kv.m x mėn.

Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (be PVM).
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
DĖL PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMO IR PATALPŲ, KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO, VALDYMO MĖNESINIO TARIFO NUSTATYMO
DĖL PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMO IR PATALPŲ,KAIP NUOSAVYBES TEISES OBJEKTO, VALDYMO MĖNESINIO TARIFO NUSTATYMO (EURAIS).
DĖL UAB "JURBARKO KOMUNALININKAS" ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO PATVIRTINIMO


Spausdinti