Atliekų tvarkymas

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Mišrios komunalinės atliekos – likusios po rūšiavimo nepavojingos buitinės atliekos, kurios nebetinka perdirbti ar pakartotinai panaudoti.

Mišrios komunalinės atliekos Tauragės regione surenkamos šioms atliekoms skirtais konteineriais. Mišrios komunalinės atliekos iš individualaus naudojimo konteinerių surenkamos  pagal paskelbtą atliekų surinkimo grafiką, iš miesto bendro naudojimo konteinerių savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytu dažnumu. Ant konteinerių pateikiama informacija kokioms atliekoms jie yra skirti ir ką galima į juos mesti. Mišrias komunalines atliekas mesti į kitos paskirties konteinerius draudžiama.

Į mišrių komunalinių atliekų konteinerį:

Mesti galima

 • Sąšlavas
 • Žaislus (be elektronikos ir baterijų)
 • Maisto atliekas (netinkamos kompostuoti)
 • Tualetinį popierių (kartotinis rulonas metamas į popieriaus konteinerį)
 • Pelenus (šaltus)
 • Avalynę, drabužius ir tekstilę (išskyrus kilimus, čiužinius)
 • Popierinius rankšluosčius, servetėles, staltiesėles ir vienkartines nosinaites
 • Panaudotus dantų šepetėlius, virtuvines, dušo kempines, skutimosi peiliukus
 • Sauskelnes, panaudotas higienos priemones.

Mesti draudžiama

 • Statybos ir griovimo atliekas
 • Elektros ir elektronikos atliekas, baterijas ir akumuliatorius
 • Žaliąsias atliekas (žolę, lapus, šakas, gėles, termiškai neapdorotus vaisius ir daržoves)
 • Antrines žaliavas ir pakuočių atliekas (knygas, dėžes butelius, plėvelę ir pan.)
 • Karštus pelenus
 • Didžiąsias atliekas (baldus, čiužinius, kilimus, langų rėmus ir pan.)
 • Automobilių dalis ir skysčius 
 • Pavojingąsias atliekas

 

Žaliosios atliekos – individualių namų valdų sodo bei daržo atliekos (medžių ir krūmų genėjimo atliekos, lapai, žolė, gėlės, pjuvenos ir pan.) bei augalinės kilmės maisto / virtuvės atliekos (termiškai neapdorotos).

Gyventojai žaliąsias atliekas turėtų kompostuoti patys arba gali pasinaudoti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėmis, kur šios atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai. Žaliąsias atliekas maišyti su kitomis atliekomis ar mesti į mišrių komunalinių ar pakuočių atliekų konteinerius draudžiama.

Iš miesto gyventojų, kurie neturi sąlygų kompostuoti žaliųjų atliekų savo valdoje, žaliosios atliekos surenkamos Žaliųjų atliekų surinkimo konteineriais. Atliekos surenkamos nuo kovo iki lapkričio mėnesio nustatytu grafiku. Jei vienu metu žaliųjų atliekų susidaro daugiau nei telpa konteineryje, gyventojai patys turi pasirūpinti šių atliekų pristatymu į Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Surenkamos žaliosios atliekos turi būti be priemaišų: plastiko, stiklo, grunto ir akmenų, neužterštos pavojingomis medžiagomis (pvz., tepalu), nesumaišytos su kitomis atliekomis. Kaip ir kompostuojant namuose, į konteinerį nerekomenduojama dėti termiškai apdorotų vaisių ir daržovių ir draudžiama dėti mėsos, žuvies ir pieno produktų.

Žaliosios atliekos yra vertinga žaliava. Iš jų pagaminamas kompostas yra puiki dirvožemio gerinimo medžiaga, suteikianti reikalingų maisto medžiagų augalams, palaikanti dirvožemio drėgmės pusiausvyrą, gerinanti oro ir šilumos pralaidumą bei didinanti dirvožemio porėtumą. Labai svarbu, kad žaliosios atliekos nebūtų maišomos su kitomis atliekomis. Užterštos žaliosios atliekos nebetinka kompostui gaminti.

Kokybiškam kompostui gaminti tinkamos atliekos:

Kompostuojamos atliekos

Nekompostuojamos atliekos

 • vaisių ir daržovių atliekos
 • žolė ir velėna
 • lapai ir smukios šakos
 • pjuvenos
 • augalai ir gėlės
 • susmulkintas kartonas
 • popierius (be spaudos)
 • piktžolės be subrendusių sėklų
 • smulkių naminių gyvūnėlių natūralūs pakraikai
 • kiaušinių lukštai
 • medžio pelenai ir anglys
 • šiaudai ir šienas
 • virtos, marinuotos daržovės ir vaisiai,
 • mėsa ir žuvis
 • riebalai ir kaulai
 • pieno produktai
 • sergantys augalai
 • laikraščiai ir žurnalai
 • piktžolės su subrendusiomis sėklomis
 • šunų bei kačių fekalijos
 • plastikinės arba sintetinės atliekos

 

Antrinės žaliavos (popierius, plastikas, stiklas, metalas) ir pakuotės atliekos surenkamos atskirai nuo kitų atliekų. Gyventojai ir įmonės privalo šias atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir mesti į šioms atliekoms skirtus konteinerius. Perdirbant antrines žaliavas ir  pakuotės atliekas iš jų gaminami nauji produktai, taupomi gamtos ištekliai.

Antrinės žaliavos ir pakuotės atliekos surenkamos bendro ir individualaus naudojimo konteineriais (pagal paskelbtą grafiką), bei priimamos didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse.


Spausdinti