Šilumos tiekimas

UAB „Jurbarko komunalininkas" eksploatuoja šias rajono katilines:

Juodaičių miestelio
Eržvilko gimnazijos;
Šimkaičių pagrindinės mokyklos;
Klausučių pagrindinės mokyklos;
Veliuonos miestelio.
Jurbarkų darželio.
Jurbarkų seniūnijos.

Bendrovė turi Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, išduotą atestatą Nr. E-0112, kuris suteikia teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei LR Aplinkos ministerijos Kauno RAAD išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus.

INFORMACIJA GALUTINIAMS ENERGIJOS VARTOTOJAMS

Šilumos ūkis:

Sprendimas dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųju galiojimo metams UAB "Jurbarko komunalininkas" nustatymo.

Sutarčių sudarymo principai.

Mokėjimų už šilumą analizė UAB „Jurbarko komunalininkas „ šildomose juridinių asmenų patalpose:

 

Mokėjimų už šilumą analizė UAB „Jurbarko komunalininkas „ šildomuose gyvenamuosiuose namuose:

Šilumos ir karšto vandens kainos Jurbarko rajone 2022 metams: 2022 01 01, 2022 02 01, 2022 03 012022 04 01, 2022 05 012022 06 012022 07 012022 08 01,  2022 09 01,  2022 10 012022 11 01, 2022 12 01.

Šilumos ir karšto vandens kainos Jurbarko rajone 2021 metams: 2021 01 01, 2021 02 01, 2021 03 01,2021 04 01, 2021 05 01, 2021 06 01, 2021 07 01, 2021 08 01., 2021 09 01, 2021 10 01, 2021 11 01, 2021 12 01.

Saugus energetikos objektų naudojimas.
Statomi, rekonstruojami energetikos objektai ir įrenginiai.
Efektyvus energijos išteklių ir energijos vartojimas.
Suvartota energija, veiklos sąnaudos: 2010-2011 sezonas, 2011-2012 sezonas.

Suvartotos energijos palyginimas fiziniai asmenys:  2021 01 mėn., 2021 02 mėn., 2021 03 mėn. 2021 11 mėn. , 2021 12 mėn. 

2022 01 mėn., 2022 02 mėn., 2022 03 mėn.

Suvartotos energijos palyginimas juridiniai asmenys:  2021 01 mėn.2021 02 mėn.2021 03 mėn.2021 11 mėn. , 2021 12 mėn. 

2022 01 mėn., 2022 02 mėn.2022 03 mėn.

Kita informacija.

Sprendimas dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dadamųjų galiojimo metams nustatymo.

2018m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą  Nr. T2-279 "DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JURBARKO KOMUNALININKAS“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS IR JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIO NUSTATYMO"

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra:

Pajamos.
Sanaudos.
Sistemų eksploatavimo darbai.
Sistemų priežiuros tarifas bei atliekami darbai.
Paslaugų teikimas.
Aptarnaujamų namų sąrašas
Darbuotojai ir darbo laikas.
Kita informacija.