SKELBIAMAS KONKURSAS UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

SKELBIAMAS KONKURSAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JURBARKO KOMUNALININKAS“ (MUITINĖS G. 26A, JURBARKAS) DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

1) turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;

2) turėti ne mažesnę kaip 5 metų inžinerinio ir 3 metų vadovaujamo įmonei darbo patirtį;

3) gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;

4) išmanyti dokumentų rengimo taisykles, suprasti įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, veiklos organizavimo bei veikimo principus;

5) išmanyti atliekų ir miesto tvarkymo, šilumos tiekimo, apšvietimo priežiūros, daugiabučių namų renovacijos, administravimo ir jų bendro naudojimo patalpų techninės priežiūros, gatvių apšvietimo, miesto kapinių priežiūros ypatumus;

6) mokėti valstybinę lietuvių kalbą;

7) mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;

8) gebėti organizuoti darbą, rengti veiklos planus ir programas;

9) mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

10) turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

11) nustatyta tvarka būti pasitikrinus sveikatą, išklausius higienos žinių ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo programas.

 

Dokumentai teikiami iki 2019 m. sausio 16 d. 17 val. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus 205 kab. arba siunčiant notaro patvirtintas dokumentų kopijas registruotu laišku.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1) prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą savivaldybės administracijos direktoriui;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4) darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, SODROS išrašą ar kt.);

5) gyvenimo aprašymą (CV);

6) užpildytą pretendento anketą (atsisiųsti);

7) savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes (raštu);

8) savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (raštu).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (galima naudotis multimedija).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 447) 70 158 arba el. paštu edita.pazereckaite@jurbarkas.lt.

Konkurso organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ direktoriaus pareigybės aprašymas (atsisiųsti)

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus