UAB „Jurbarko komunalininkas“ skelbia turto, pripažinto nereikalingu, pardavimo aukcioną

UAB „Jurbarko komunalininkas“ skelbia turto, pripažinto nereikalingu, pardavimo aukcioną

Parduodami atliekų konteineriai, kiekiai:

Konteinerio talpa (litrais) Kiekis (vnt.)
1100 466
240 2337
245 45
140 1993
120 84
Iš viso: 4925

Parduodamas turtas yra pas Jurbarko rajono atliekų turėtojus ir yra naudojamas pagal paskirtį. Turtą galima apžiūrėti susitarus dėl laiko su kontaktiniu asmeniu - Miesto tvarkymo meistre Rimanta Greičiuviene, tel. Nr. 8 682 52309.
Aukciono būdu parduodamas visas turtas, jis neparduodamas dalimis. Turto būklė – patenkinama.

Pradinė turto pardavimo kaina – 30 000 Eur be PVM.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, iki aukcionui pateiktų vokų atplėšimo procedūros pradžios (2018 m. vasario 12 d. 13:00 val.) privalo pateikti pasiūlymą (adresu Muitinės g. 26A, LT-74111 Jurbarkas), kuriame turi būti nurodyta:

1. kai pirkėjas juridinis asmuo-dalyvio pavadinimas, įmonės/asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

2. kai pirkėjas fizinis asmuo- vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, adresas;

3. siūlomo pirkti turto pavadinimas, siūloma kaina už visą turto kiekį. Pasiūlymas turi būti pasirašytas dalyvio arba jo įgalioto asmens. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: pirkėjo pavadinimas, adresas ir užrašas „Pasiūlymas turto pardavimo aukcionui. Neatplėšti iki 2018 m. vasario 12 d. 13 val. 00 min.".

Aukciono dalyvių galutinis pasiūlymo pateikimo terminas iki aukcionui pateiktų vokų atplėšimo procedūros pradžios: 2018 m. vasario 12 d. 13:00 val., Aukciono vieta: Muitinės g. 26A, LT-74111 Jurbarkas, 204 kab.

Aukciono dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal aukščiausią pasiūlytą kainą.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 d.d. nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – sutartis) pasirašymo dienos, sutartyje nustatyta tvarka.

Laimėjęs aukcioną dalyvis, Sutartyje nustatyta tvarka, įsipareigos suteikti galimybę UAB „Jurbarko komunalininkas“ neatlygintinai naudotis įsigytu turtu, tol kol pradės atliekų vežimą vykdyti naujas atliekų vežėjas Jurbarko rajone.

Įsigytas turtas pirkėjui perduodamas pagal dabartinę turto buvimo vietą.