Darbo užmokestis

UAB „Jurbarko komunalininkas“

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

2022 METAIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuo-tojų sk..

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2022 m.

III ketv.

2021 m.

Direktorius

1

3219

2732

Direktoriaus pavaduotojas (komunaliniam ūkiui, būsto priežiūrai),Vyriausiasis finansininkas

3

2663

2435

Šilumos ir elektros ūkių energetikas, gamybos vadovas

2

1737

1565

Meistras (avarinės tarnybos ir remonto darbų, miesto tvarkymo, komunalinėms paslaugoms seniūnijose), statybos inžinierius

4

1690

1513

Ekonomistas, buhalteris, buhalteris renovacijai

4

1502

1377

Specialistas ( kompiuterių priežiūros),  juristas, administratorė

3

1578

1244

Vairuotojas-darbininkas

8

1036

975

Miesto tvarkymo darbininkas

13

731

653

Vairuotojas-mechanizatorius, mechanizatorius

6

955

905

Teritorijos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas, kapinių prižiūrėtojas-darbininkas, miško pjovėjas, valytojas, stalius - darbininkas

17

770

722

Katilų mašinistas, dujinių katilų operatorius

17

0

840

Elektromonteris, elektromonteris-remontininkas , remontininkas

11

1185

988

Šilumos punktų prižiūrėtojas

2

1101

955

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių)