Darbo užmokestis

UAB „Jurbarko komunalininkas“

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

 2017  METAIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuo-tojų sk..

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2017 m.

IV ketv.

2017 m.

Direktorius

1

1764

1729

Vyriausiasis finansininkas, vyriausiojo finansininko pavaduotojas

2

1119

1128

Direktoriaus pavaduotojas (komunaliniam ūkiui, būsto priežiūrai)

2

1240

1252

Šilumos ir elektros ūkių energetikas, mechanikas, želdinių priežiūros vadovas

3

791

750

Statybos inžinierius

1

725

725

Meistras (avarinės tarnybos ir remonto darbų, miesto tvarkymo, komunalinėms paslaugoms seniūnijose)

3

803

753

Ekonomistas, buhalteris, buhalteris renovacijai

3

688

688

Specialistas (viešųjų pirkimų pardavimų, kompiuterių priežiūros, darbų saugos ir sveikatos, juristas)

3

697

681

Personalo inspektorius, kontrolierius

2

522

520

Vairuotojas-darbininkas

13

523

513

Miesto tvarkymo darbininkas

13

406

402

Vairuotojas-mechanizatorius, mechanizatorius

5

471

470

Teritorijos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas, kapinių prižiūrėtojas-darbininkas, miško pjovėjas, valytojas

20

387

388

Katilų mašinistas, dujinių katilų operatorius

21

466

455

Sargas

3

497

496

Elektromonteris, elektromonteris-remontininkas , remontininkas, statybininkas-remontininkas, šaltkalvis-remontininkas

10

526

547

Šilumos punktų prižiūrėtojas

2

548

542

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių