Darbo užmokestis

UAB „Jurbarko komunalininkas“

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

 2022  METAIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuo-tojų sk..

Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)

2022 m.

I ketv.

2021 m.

Direktorius

1

3060

2732

Direktoriaus pavaduotojas (komunaliniam ūkiui, būsto priežiūrai),Vyriausiasis finansininkas

3

3001

2435

Šilumos ir elektros ūkių energetikas, gamybos vadovas

2

1979

1565

Meistras (avarinės tarnybos ir remonto darbų, miesto tvarkymo, komunalinėms paslaugoms seniūnijose), statybos inžinierius

4

1912

1513

Ekonomistas, buhalteris, buhalteris renovacijai

4

1492

1377

Specialistas ( kompiuterių priežiūros),  juristas, administratorė

3

1566

1244

Vairuotojas-darbininkas

10

1149

975

Miesto tvarkymo darbininkas

5

749

653

Vairuotojas-mechanizatorius, mechanizatorius

6

1077

905

Teritorijos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas, kapinių prižiūrėtojas-darbininkas, miško pjovėjas, valytojas, stalius - darbininkas

14

832

722

Katilų mašinistas, dujinių katilų operatorius

17

962

840

Elektromonteris, elektromonteris-remontininkas , remontininkas, statybininkas-remontininkas, šaltkalvis-remontininkas

10

1121

988

Šilumos punktų prižiūrėtojas

2

1051

955

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių)