Kapinių priežiūra

Jeigu jums atsitiko nelaimė, mirė artimas žmogus, ir jį norite palaidoti Jurbarko miesto kapinėse, jums reikia kreiptis į Jurbarko miesto seniūniją. Pateikus mirties liudijimą jums išduos leidimą laidojimui. Pateikus šį leidimą kapų prižiūrėtojui, suderinama duobės kasimo vieta bei laikas, kuomet reiks atrakinti kapinių vartus, palydint velionį į paskutinę kelionę. Laidoti be leidimo negalima! Išsamią informaciją, kaip elgtis mirus artimajam ir kapinėse, galite rasti Kapinių tvarkymo taisyklėse.

Kapinių prižiūrėtojo - darbininko kontaktiniai telefonai: (8 447) 72878, mob.tel. 8 625 48319

Teisės aktai

2008 m. lapkričio 19 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“

2018 m. balandžio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-130 "DĖL LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA KAPAVIETE IR KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO, KONFESINIŲ KAPINIŲ SUTEIKIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO".